Oferta

Działamy na terenie powiatów wołomińskiego, legionowskiego, wyszkowskiego, mińskiego i węgrowskiego.

Wykonujemy wszelkie prace z zakresu geodezji i kartografii:

  • mapy do celów projektowych,
  • wytyczanie w terenie budynków i budowli,
  • inwentaryzacje powykonawcze budynków i budowli,
  • wytyczanie w terenie sieci i przyłączy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
  • inwentaryzacje powykonawcze sieci i przyłączy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
  • podziały nieruchomości,
  • wznowienia punktów granicznych nieruchomości,
  • opracowania do celów prawnych,
  • uzgodnienia dokumentacji ZUD,
  • obsługa inwestycji,